جستجو


کتاب مباحث پیشرفته در اقتصاد انرژی تالیف دکتر زین العابدین صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان توسط نشر نورعلم به چاپ رسید.

این کتاب را می توانید در کتابفروشیهای معتبر تهیه نمایید یا با شماره 09123334229 تماس حاصل فرمایید.
جمعه، 28 آبان ماه ، 1395
بازديد:4070 بار
کتاب جانشینی پول به قلم زینب قبائی آرانی توسط نشر نورعلم منتشر شد. برای تهیه این کتاب می توانید به کتابفروشیهای معتبر مراجعه نموده یا با شماره تماس 09123334229 تماس بگیرید.
جمعه، 28 آبان ماه ، 1395
بازديد:4144 بار
کتاب آموزش گام به گام Windows 10 از مبتدی تا پیشرفته، به قلم علی صیاد، توسط نشر نورعلم به زیور طبع آراسته شد.

برای تهیه این کتاب می توانید به کتابفروشیهای معتبر مراجعه کرده یا با شماره 09123334229 تماس حاصل فرمایید.
جمعه، 28 آبان ماه ، 1395
بازديد:4562 بار
کتاب اقتصاد سنجی کاربردی داده های تابلویی و تابلویی فضایی به قلم امینه شیبانی و دکتر پرویز محمدزاده (هیئت علمی دانشگاه تبریز) و دکتر حسین اصغرپور (هیئت علمی دانشگاه تبریز) توسط نشر نورعلم منتشر شد.
در این کتاب کاربرد مباحث تابلویی و تابلویی فضایی را در نرم افزارهای Eviews8, Stata13 & MATLAB فراخواهید گرفت.
برای تهیه این کتاب می توانید به کتابفروشیهای معتبر مراجعه کرده یا با شماره 09123334229 تماس حاصل فرمایید.
جمعه، 28 آبان ماه ، 1395
بازديد:3718 بار
کتاب تحلیل فضایی روابط شهر و روستا به قلم دکتر نسرین آذرباد عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور توسط نشر نورعلم منتشر شد.

این کتاب را می توانید در کتابفروشیهای معتبر تهیه کرده و یا با شماره 09123334229 تماس حاصل فرمایید.
جمعه، 28 آبان ماه ، 1395
بازديد:3006 بار
کتاب سازوکار شکایت در زمینه صدور مجوزها در آسه آن با نگاه ویژه به کامبوج با ترجمه دکتر مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، توسط نشر نورعلم منتشر شد.

برای تهیه این کتاب می توانید با شماره 09123334229 تماس بگیرید.
جمعه، 28 آبان ماه ، 1395
بازديد:2704 بار
کتاب مبانی اقتصادی عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت و نابرابری در سلامت (سازمان سلامت جهانی 2013)، با ترجمه دکتر علی محمد احمدی (هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) و فرزانه قائمی، توسط نشر نورعلم به چاپ رسید.

برای تهیه این کتاب می توانید با شماره 09123334229 تماس حاصل فرمایید.
جمعه، 28 آبان ماه ، 1395
بازديد:2729 بار
کتاب مردم شناسی توسعه (بازاندیشی و آینده نگری در مطالعات توسعه) به قلم دکتر موسی اعظمی ، دکتر سید رحیم تیموری و مهندس حسن شهرکی توسط نشر نور علم به چاپ رسیده است.

برای خرید پستی این کتاب با شماره 09123334229 تماس حاصل فرمایید و یا به فروشگاه ما واقع در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مراجعه نمایید.
چهارشنبه، 12 خرداد ماه ، 1395
بازديد:3474 بار
چاپ یازدهم کتاب پول،ارز و بانکداری به قلم دکتر علی محمد احمدی و دکتر اسماعیل صفرزاده توسط نشر نور علم به چاپ رسیده است.

برای خرید پستی این کتاب با شماره 09123334229 تماس حاصل فرمایید و یا به فروشگاه ما واقع در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مراجعه نمایید.
چهارشنبه، 12 خرداد ماه ، 1395
بازديد:3462 بار
کتاب محاسبات عددی (برای رشته های علوم و مهندسی) به قلم دکتر عظیم ریواز توسط نشر نورعلم به چاپ رسیده است.

برای خرید پستی این کتاب می توانید با شماره 09123334229 تماس حاصل فرمایید و یا به فروشگاه ما واقع در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مراجعه نمایید.
چهارشنبه، 12 خرداد ماه ، 1395
بازديد:3737 بار
کتاب سرمایه اجتماعی در ایران (وضعیت،چالش ها و راهبرد ها) به قلم دکتر سلیمان پاک سرشت توسط نشر نور علم به چاپ رسیده است.

برای خرید پستی این کتاب می توانید با شماره 09123334229 تماس حاصل فرمایید و یا به فروشگاه ما واقع در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مراجعه نمایید.
چهارشنبه، 12 خرداد ماه ، 1395
بازديد:3314 بار
کتاب الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت به قلم محبوبه بیات و دکتر محمد نوفرستی توسط نشر نور علم به چاپ رسیده است.

برای خرید پستی این کتاب میتوانید با شماره 09123334229 تماس حاصل فرمایید و یا به فروشگاه ما واقع در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مراجعه نمایید.
چهارشنبه، 12 خرداد ماه ، 1395
بازديد:2736 بار
کتاب پارک های علم و فناوری سازوکاری برای اقتصاد دانش بنیان به قلم دکتر بهزاد سلمانی توسط نشر نورعلم به چاپ رسیده است.
برای خرید پستی این کتاب میتوانید با شماره 09123334229 تماس حاصل فرمایید و یا به فروشگاه ما واقع در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مراجعه نمایید.
چهارشنبه، 12 خرداد ماه ، 1395
بازديد:2438 بار

اطلاعیه مهم

مشتریان محترم، داشنجویان و اساتید دانشگاه و کتابخانه های دانشگاهها و سراسر کشور، می توانند آخرین فهرست کتب چاپ شده نشر نورعلم برای بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب را از اینجا دانلود نمایند. 

دوشنبه، 16 فروردين ماه ، 1395
بازديد:2337 بار

کتاب مکانیابی صنعتی با رویکرد اقتصاد فضا به قلم دکتر نادر مهرگان و یونس تیموری  توسط انتشارات دانشگاه بوعلی سینا به چاپ رسیده است.

برای خرید پستی این کتاب میتوانید با شماره 09123334229 تماس حاصل فرمایید و یا به فروشگاه ما واقع در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مراجعه فرمایید.

شنبه، 7 شهريور ماه ، 1394
بازديد:3119 بار