خوش آمديد!
08:36 پنج شنبه 3 اسفند ماه ، 1396
جستجو


سايت رسمي انتشارات نورعلم آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 3447560 بار نمايش يافته است . شهریور 1387

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 5.595 % (192918)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.965 % (136712)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 85.60 % (2951425)
 Opera: OperaOperaOpera 0.460 % (15878)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (62)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.002 % (90)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.697 % (92992)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.667 % (57483)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 14.43 % (497817)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.082 % (37326)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.858 % (64074)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (15)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (22)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 2.900 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 5.801 % (2)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 2.900 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 82.61 % (2848302)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 959
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 199
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 366
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1