سايت رسمي انتشارات نورعلم آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 3065042 بار نمايش يافته است . شهریور 1387

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 4.999 % (153251)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.378 % (134209)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 85.25 % (2613081)
 Opera: OperaOperaOpera 0.517 % (15861)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.002 % (62)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.002 % (90)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.020 % (92568)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.824 % (55920)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 14.69 % (450301)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.181 % (36223)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.049 % (62811)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (15)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (22)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 3.262 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 6.525 % (2)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 3.262 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 82.07 % (2515666)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 970
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 198
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 315
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1