جستجو


سايت رسمي انتشارات نورعلم آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 4645858 بار نمايش يافته است . شهریور 1387

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 4.545 % (211169)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.223 % (149747)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 87.36 % (4058953)
 Opera: OperaOperaOpera 0.342 % (15927)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (62)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (90)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.445 % (113604)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.072 % (96306)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 17.53 % (814798)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.963 % (44776)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.458 % (67767)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (15)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (23)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 2.152 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 4.304 % (2)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 2.152 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 80.03 % (3718475)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 959
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 202
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 551
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1