سايت رسمي انتشارات نورعلم آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2905161 بار نمايش يافته است . شهریور 1387

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 5.259 % (152801)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.540 % (131907)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 84.55 % (2456332)
 Opera: OperaOperaOpera 0.545 % (15841)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.002 % (61)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (90)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.176 % (92279)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.922 % (55850)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.28 % (444086)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.213 % (35268)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.113 % (61415)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (15)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (22)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 3.442 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 6.884 % (2)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 3.442 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 81.38 % (2364351)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 970
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 198
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 255
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1