جستجو


سايت رسمي انتشارات نورعلم آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 4158054 بار نمايش يافته است . شهریور 1387

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 5.059 % (210359)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.458 % (143818)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.06 % (3578562)
 Opera: OperaOperaOpera 0.382 % (15903)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (62)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.002 % (90)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.722 % (113188)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.310 % (96072)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 14.03 % (583454)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.951 % (39554)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.600 % (66568)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (15)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (22)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 2.404 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 4.809 % (2)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 2.404 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 83.41 % (3468437)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 959
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 202
 موضوعات فعال : 2
 نظرات و پيشنهادات : 480
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1